Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://largiplex.se.

MedicaNatumin värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan komma att ge oss information om dig själv när du handlar i vår webshop, går med i våra kundklubbar för olika produkter, svarar på kundundersökningar eller reklamerar en vara:

Du kan när som helst ändra din information, exempelvis dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information genom att kontakta oss.

Information vi samlar in om dig. När du kontaktar oss kan vi, beroende på vilket ändamål du har, komma att samla in följande information:

Vad gör vi med din information?

MedicaNatumin behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingenLaglig grund för behandlingen
Att leverera köpta produkter.Fullgörande av avtal och andra berättigade intressen
Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.Fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen
Att administrera kundförhållandet, exempelvis för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, erbjudanden och tjänster som du begär från oss.Fullgörande av avtal och i vissa fall samtycke
Att skicka information till dig i elektroniskt format inkl. marknadsföring.Fullgörande av avtal, följa lag och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.Följa lag
Tillsättande av tjänster och hantering av inkomna anökningar.Allmänt intresse

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Leverantörer och underleverantörer. MedicaNatumin kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Dataskyddspolicy. Det gäller till exempel leverantörer av e-handelslösningar och betalningslösningar som vi arbetar med.

Logistik- och transportföretag. Logistik- och transportföretag som levererar de varor du beställt.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. Då MedicaNatumin är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer MedicaNatumin att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt enligt andra berättigade intressen.

Ansökningshandlingar gallras när rekryteringsprocessen är avslutad. Om vi önskar spara din ansökan eller vid spontanansökningarna kommer vi att kontakta dig för att inhämta ditt samtycke innan ansökninghandlingarna sparas.

Dina rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål.

Cookies:

När du besöker en webbplats som tillhör oss kan det hända att vi lagrar s k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies kan det förekomma cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella ip-adresser vi samlar in som statistiskt underlag.

Klarna

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Kontakt

MedicaNatumin AB
Östra Storgatan 20
553 21 Jönköping 
info@medicanatumin.se
036-387470

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 25 maj 2022.